Τύπος


Η/Μ/Χ

Découvrez la meilleure pizza du monde 2019

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Deux Français champions du monde de pizza

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Jéremy Viale et Frédéric Desmurs remportent le 3ème concours Pizza A Due de Galbani Professionale

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

L’Ambarrois Jérémy Viale sacré champion du monde de la pizza

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Championnat du monde de la pizza


Déjà tenants du titre de champion d’Europe depuis la fin 2018 avec leur pizza au poulet de Bresse et à la truffe blanche, les chefs français Jérémy Viale...

Διαβάστε το άρθρο